Goed bezochte ALV met dankwoord voor penningmeester JaapJan Prikken die afzwaait!

18 februari 2019


Afgelopen woensdagavond was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van LTC Loenen. Deze was goedbezocht en leverde naast de verantwoording door het bestuur ook bijzonder nuttige input & ideeën vanuit de leden op. 

Na een terugblik op 2018 door voorzitter Nancy (groeiend ledenaantal, intro bardiensten, lancering nieuwsbrief/website/clubapp/Facebook en het strenger handhaven van bestaande regels zoals trainingen voor alleen leden & boetebeleid bardiensten) stond JaapJan voor zijn laatste keer stil bij het financieel verslag en de balans voor 2018. Nancy heeft JaapJan namens het bestuur en de leden van LTC bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren voor LTC met een kleine attentie. Nienke Bakker zal de rol van JaapJan gaan overnemen.

Verder deden diverse commissies verslag van het afgelopen jaar (oa Frank voor het jeugdbestuur en de commissie Open Toernooi, Henk voor de competitie, Harry voor het Vechtstreek Toernooi). Daarna werd stilgestaan bij de plannen voor het komende jaar waarbij de jaarkalender is benoemd en doorgenomen, en de komst van een nieuwe bardienstcoordinator. 

Verder is door Cindy toegelicht, voor wat betreft het aantrekken en welkom heten van nieuwe leden, dat er dit jaar wederom en grootser wordt gewerkt met het concept ‘Maak kennis met tennis’, en dat er inmiddels een welkomstboekje is gemaakt voor junior en senioren met ook een introductie avond. Cindy heeft ook melding gemaakt van de wens van het bestuur van het ontwikkelen van het concept van een all in abonnement voor nieuwe leden voor hun eerste jaar. 

Harry heeft vervolgens eea toegelicht voor wat betreft het beheer van het park en het clubgebouw. Dit is er stukken op vooruitgegaan met de komst van Ernst; het bestuur is hier erg blij mee. Cindy heeft tot slot nog een keer het sponsorbeleid uit de doeken gedaan, waarna door Harry is afgesloten met een toelichting op een aantal relevante (en ook door de knltb aangedragen) onderwerpen (oa vertrouwenspersoon, verklaring van goed gedrag etc). 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond! 

Met groet,

Bestuur LTC Loenen 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 233 945

Address

Rijksstraatweg 180
3632 AJ Loenen aan de Vecht